Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria Sahateni

Judetul Buzau

Anunt de începere a activității Comisiei pentru analiza cererilor de acordare a despăgubirilor „Autostrada Ploiești - Buzău”

Anunt de începere a activității Comisiei pentru analiza cererilor de acordare a despăgubirilor și verificarea dreptului de proprietate sau a altui drept real, în vederea emiterii Proceselor verbale și Hotărârilor de acordare a despăgubirilor, pentru imobilele expropriate în baza H.G. nr. 1118/2021, necesare realizării obiectivului de investiție „Autostrada Ploiești - Buzău” .

- PROCESUL VERBAL DE AFISARE

- TABEL CU IMOBILELE PROPRIETATE PRIVATĂ EXPROPRIATE ÎN CONDIȚIILE LEGII NR. 255/2010

ANUNT

DOCUMENTUL AICI

   Privind începerea activității Comisiei pentru analiza cererilor de acordare a despăgubirilor și verificarea dreptului de proprietate sau a altui drept real, în vederea emiterii Proceselor verbale și Hotărârilor de acordare a despăgubirilor, pentru imobilele expropriate în baza H.G. nr. 1118/2021, necesare realizării obiectivului de investiție „Autostrada PIoiești-Buzău”
Comisia de analiza a cererilor depuse de titularii drepturilor reale și de verificare a dreptului de proprietate în vederea acordării despăgubirilor pentru imobilele supuse exproprierii, situate pe teritoriul UAT Săhăteni, constituită în baza Deciziei Directorului General al C.N.A.LR - S.A nr. 595/25.04.2023, își incepe lucrările la sediul Consiliului Local Săhăteni, începând cu data de 24.05.2023.

Citește mai departe...